Historia Drukuj

W końcu 2002 roku w oparciu o blisko czteropunktową ocenę uzyskaną w konkursie Komisji Europejskiej oraz następującą po tym decyzję Ministra Nauki w Polsce z dnia 24.10.2002 przyznającą dotację podmiotową zostało w ITAM utworzone Centrum Kompetencji NELCARD dla Rozwoju Technologii Kardiostymulacji Nieinwazyjnej. Misją tego Centrum było wsparcie rozwoju nowego obszaru nieinwazyjnej technologii diagnostycznej i terapeutycznej kardiostymulacji metodą przezprzełykową i przezskórną, w czym od ponad dwudziestu lat specjalizował się ITAM. W ramach Instytutu opracowano kilka generacji przenośnych urządzeń do stymulacji nieinwazyjnej w ścisłej współpracy ze Śląską Akademią Medyczną, a także wielu innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Rozwój tej dziedziny umożliwił wyposażenie kardiologów w nowe, bezpieczne narzędzia techniczne i szerokie ich wprowadzenie przez ITAM do użytku w krajowej służbie zdrowia. Opracowano szereg oryginalnych metod i rozwiązań sprzętowych, będących przedmiotem dziesiątków publikacji krajowych i zagranicznych, stanowiących dobry punkt wyjściowy do szerszej kooperacji międzynarodowej i upowszechnienia. Profesor Fryderyk Prochaczek ze Śląskiej Akademii Medycznej będący koordynatorem Centrum Kompetencji NELCARD, całą swoją karierę naukową związał z nowymi rodzajami i zastosowaniami kardiostymulatorów zewnętrznych. Także inni krajowi kardiolodzy wykorzystują te nowatorskie urządzenia z ITAM-u w swojej działalności naukowej i publikacyjnej. Głównymi efektami stosowania nowych metod kardiostymulacji nieinwazyjnej są: wzrost bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz zmniejszenie czasu trwania i kosztu odpowiednich procedur medycznych.

W związku z ogłoszonym w roku 2004 krajowym konkursem na Centra Doskonałości przedłożono projekt rozszerzający zakres dotychczasowego Centrum Kompetencji NELCARD na wszystkie rodzaje kardiostymulatorów zewnętrznych, jakimi zajmuje się ITAM, a więc także na kardiostymulatory inwazyjne (wykorzystujące sondę przezżylną). Ponadto włączono tu również tematykę nadzoru pacjentów poddawanych elektrokardioterapii. Rozszerzenie zakresu nowego Centrum wyniknęło m.in. z rozwijania tematyki badawczej ITAM jak i nieco innej specyfiki startu w krajowym konkursie na Centra Doskonałości.

Uchwałą KBN z dnia 16 września 2004 roku projekt na Centrum Doskonałości STIMCARD dla Rozwoju Technologii Kardiostymulacyjnej uzyskał dofinansowanie działań koordynacyjnych i organizacyjnych.