Dane o jednostce Drukuj
1 Nazwa Jednostki Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej
2 Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze, woj. śląskie
3 Numer telefonu 32 271 60 13
4 Numer faks 32 276 56 08
5 Adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
6 Adres strony www www.itam.lukasiewicz.gov.pl
7 Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Dyrektor, dr hab. inż. Janusz Wróbel, prof. ITAM
8 Numer NIP 648-00-01-467
9 Numer REGON 387172103
10 Identyfikator gminy 247801 - 1
11 Status organizacyjny Instytut badawczy, za wyjątkiem instytutów włączonych do uczelni
12 Podmiot sprawujący nadzór: Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Nie dotyczy
13 Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności: Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). Nie dotyczy
14 Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? Tak
15 Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? Nie
16 Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)3? Tak
17 Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich koszty i finansowanie? (Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.) Tak
18 Forma prawna Inna forma prawna
19 Wielkość przedsiębiorstwa Nie dotyczy