Rada Instytutu Sieci ŁUKASIEWICZ-ITAM Drukuj

Do zadań Rady Instytutu Sieci należy:

  1. określanie perspektywicznych kierunków działalności badawczej i wdrożeniowej instytutu Sieci;
  2. uchwalanie statutu instytutu Sieci;
  3. opiniowanie:

  • regulaminu organizacyjnego instytutu Sieci,
  • rocznych planów działalności instytutu Sieci,
  • rocznych sprawozdań z działalności instytutu Sieci,
  • projektu podziału zysku netto instytutu Sieci;

4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących działalności instytutu Sieci przedstawionych przez dyrektora albo organy Centrum Łukasiewicz.

 

Skład Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej (kadencja 2019 - 2023):

Robert Czabański

Łukasz Dziuda

Krzysztof Horoba - Z-ca Przewodniczącego Rady

Zbigniew Paszenda - Przewodniczący Rady

Piotr Rozentryt

Grzegorz Siwiec

Aleksander Sobotnicki

Mariusz Tomaszewski - Sekretarz Rady

Roman Zając

 

Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej odbyło się w dniu 11 grudnia 2019 roku.