Rada Naukowa ITAM Drukuj

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Skład Rady Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM (VIII kadencja 2017 - 2021):

Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak

Mgr inż. Marek Czerw

Dr hab. inż. Łukasz Dziuda - Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej

Dr hab. inż. Adam Gacek, prof. ITAM

Dr hab. inż. Krzysztof Horoba, prof. ITAM - Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej

Dr hab. inż. Janusz Jeżewski, prof. ITAM - Z-ca Dyrektora ds. naukowych

Dr hab. inż. Marian Kotas

Prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński

Dr hab. inż. Piotr Ładyżyński

Dr inż. Adam Matonia

Mgr inż. Andrzej Michnik

Mgr inż. Grzegorz Nowak

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda - Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. dr hab. Halina Podbielska

Prof. dr hab. inż. Joanna Polańska

Mgr inż. Aleksander Sobotnicki

Mgr inż. Barbara Szuster

Dr hab. inż. Janusz Wróbel, prof. ITAM - Dyrektor Instytutu