Drukuj

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko Pracownik ekonomiczno-administracyjny/specjalista sekretarka - sekretarz ogłoszonego w dniu 17 czerwca 2019 r.

Na stanowisko Pracownik ekonomiczno-administracyjny / specjalista sekretarka - sekretarz z dniem 5 sierpnia 2019 r. zatrudniona została p. Agnieszka Gaweł zamieszkała w Zabrzu.

Uzasadnienie wyboru: Pani Agnieszka Gaweł posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.