Drukuj

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko Pracownik inżynieryjno-techniczny / młodszy inżynier ogłoszonego w dniu 23 września 2019 r.

Na stanowisko Pracownik inżynieryjno-techniczny / młodszy inżynier z dniem 21 października 2019 r. zatrudniony została p. Maciej Mysiński zamieszkały w Siemianowicach Śląskich.

Uzasadnienie wyboru: Pan Maciej Mysiński posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wyspecyfikowane w ofercie pracy.