Informacje o wyniku naboru na stanowisko Drukuj

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko w pionie wsparcia specjalista ds. techniczno-administracyjnych - kierownik Działu Administracji i Infrastruktury ogłoszonego w dniu 15 września 2020 r.

Na stanowisko specjalista ds. techniczno-administracyjnych z dniem 1 października 2020 r. zatrudniony został p. Andrzej Rodek.

Uzasadnienie wyboru: Pan Andrzej Roded posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.