Informacje o wyniku naboru na stanowisko - specjalista – kierownik Laboratorium Badawczego Drukuj

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko w pionie wsparcia: specjalista – kierownik Laboratorium Badawczego ogłoszonego w dniu 14 lipca 2021 r.

Na stanowisko specjalista – kierownik Laboratorium Badawczego z dniem 1 sierpnia 2021 r. na czas określony do dnia 31 lipca 2022 zatrudniony został p. Edward Franc.

Uzasadnienie wyboru: Pan Edward Franc posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.