Informacje o wyniku naboru na stanowisko w pionie wsparcia specjalista - elektronik Drukuj

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko w pionie wsparcia: specjalista – elektronik ogłoszonego w dniu 20 sierpnia 2021r.

Na stanowiska specjalista – elektronik z dniem 1 października 2021r. na okres próbny do dnia 31 grudnia 2021r. zatrudnionych zostało dwóch kandydatów: p. Piotr Kielan oraz p. Kamil Sochacki.

Uzasadnienie wyboru: Panowie Piotr Kielan oraz Kamil Sochacki posiadają odpowiednie wykształcenie oraz spełniają pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.