Informacje o wyniku naboru na stanowisko w pionie badawczym starszy specjalista - elektronik Drukuj

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko w pionie badawczym: starszy specjalista – elektronik ogłoszonego w dniu 13 września 2021 r.

Na stanowisko starszy specjalista – elektronik z dniem 1 października 2021 r. na czas określony do dnia 31 września 2022 zatrudniona została p. Katarzyna Świda.

Uzasadnienie wyboru: Pani Katarzyna Świda posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.