Informacje o wyniku naboru na stanowisko w pionie badawczym specjalista w zakresie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych Drukuj

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko w pionie badawczym: specjalista w zakresie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2021 r.

Na stanowisko specjalista w zakresie przetwarzania i analizy sygnałów biomedycznych z dniem 1 listopada 2021 r. na okres próbny 3 miesiące i uwzględniając wniosek kandydatki o zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu zatrudniona została p. Monika Richter-Laskowska.

Uzasadnienie wyboru: Pani Monika Richter-Laskowska posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.