Majątek Drukuj
Wpisany przez Mariusz Tomaszewski   
środa, 26 października 2011 10:25
grupa 0 grunty 251 830,00
grupa 1 - 2
budynki, budowle
20 392 957,45
grupa 4 - 6 maszyny i urządzenia techniczne 2 625 850,01
grupa 7 środki transportu 119 020,84
grupa 8 inne środki trwałe i wyposażenie
3 545 445,35
razem wartość brutto, stan na dzień 31.12.2018 26 935 103,65