BIP

2015 PDF Drukuj Email

Gacek A., ”Signal processing and time series description: A perspective of computational intelligence and granular computing”, Applied Soft Computing, 2015, 27, 590-601;

Pedrycz W., Gacek A., Wang X., ”Clustering in augmented space of granular constrains: A study in knowledge-based clustering”, Pattern Recognition Letters, 2015, vol.67(2), 122-129;

Horoba K., Jeżewski J., Wróbel J., Matonia A., Czabański R., Jeżewski M., ”Analysis of uterine contractile wave propagation in electrohysterogram for assessing the risk of preterm birth”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1287-1294;

Wróbel J., Jeżewski J., Horoba K., Pawlak A., Czabański R., Jeżewski M., Porwik P., ”Midical cyber-physical system for home telecare of high-risk pregnancy - design challenges and requirements”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1295-1301;

Wróbel J., Matonia A., Horoba K., Jeżewski J., Czabański R., Pawlak A., Porwik P., ”Pregnancy telemonitoring with smart control of algorithms for signal analysis”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1302-1310;

Wróbel J., Roj D., Jeżewski J., Horoba K., Kupka T., Jeżewski M., ”Evaluation of the robustness of fetal heart rate variability measures to low signal quality”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1311-1318;

Wróbel J., Kupka T., Horoba K., Matonia A., Roj D., Jeżewski J., ”Recognition of fetal movements - automated detection from Doppler ultrasound signals compared to maternal perception”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1319-1326;

Czabański R., Wróbel J., Jeżewski J., Łęski J., Jeżewski J., ”Efficient evaluation of fetal wellbeing during pregnancy using methods based on statistical learning principles”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1327-1336;

Sobotnicka E., Momot A., ”Gradient and Polynominal Approximation Methods for Medical Image Segmentation”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1337-1349;

Porwik P., Jeżewski J., ”A Special Section on Medical Informatics and Technologies Conference MIT'2014”, Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 2015, vol.5(6), 1278-1280;

Jeżewski M., Czabański R., Łęski J., Horoba K., ”A new approach for the clustering with the pairs of prototypes”, Journal of Medical Informatics and Technologies, 2015, vol.24, 113-121;

Horoba K., Wróbel J., Jeżewski J., Kupka T., Jeżewski M., ”Efficiency of automated detection of uterine contractions using tocography”, Journal of Medical Informatics and Technologies, 2015, vol.24, 207-214;

Czabański R., Jeżewski M., Horoba K., Jeżewski J., Łęski J., ”Improving the efficacy of automated fetal state assessment with fuzzy analysis of delivery outcome”, Journal of Medical Informatics and Technologies, 2015, vol.24, 223-230;

Horoba K., Jeżewski J., Matonia A., Wróbel J., Czabański R., Jeżewski M., ”Analysis of electrical uterine contractile activity for prediction of premeter delivery”, Journal of Medical Informatics and Technologies, 2015, vol.24, 199-205;

Jeżewski J., Horoba K., Roj D., Wróbel J., Kupka T., Matonia A., ”A novel approach to comparison of the fetal heart rate baseline estimation algorithms”, Journal of Medical Informatics and Technologies, 2015, vol.24, 231-238;

Gacek A., „Systemy zdalnego nadzoru kardiologicznego. Telekardiologia”, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, ISBN 978-83-64235-75-7;

Gacek A., „Biofeedback. Biologiczne sprzężenie zwrotne”, Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015, ISBN 978-83-64235-76-4;

Pilat Z., Klimasara W., Juszyński Ł., Michnik A., ”Research and development of rehabilitation robotics in Poland”, Applied Mechanics and Materials, 2014, vol.613, 196-207;

Pawlak A., Jeżewski J., Horoba K., ”Dependable medical cyber-physical system for home temecare of high-risk pregnancy”, Ada User Journal, 2015, 254-258;

Mocha J., Woźnica T., Wójcik D., „Problematyka kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń medycznych w kontekście zmian w normie IEC 60601-1-2:2014”, Przegląd Elektrotechniczny, 2015, vol. 91(11), 65-68;

Wójcik D., Mocha J., Woźnica T, „Cyfrowe izolatory megnetyczne a kompatybilność elektromagnetyczna - studium przypadku”, Przegląd Elektrotechniczny, 2015, vol. 91(11), 94-97;

Momot A., Momot M., „Zastosowanie ważonego uśredniania do konstrukcji optymalnych suboptymalnych portfeli strategii inwestycyjnych”, Studia Informatica, 2015, vol.36(1), 89-100;

Momot A., Momot M., „Zastosowanie warunkowych rozkładów do optymalizacji strategii inwestycyjnych”, Studia Informatica, 2015, vol.36(1), 101-112;

Juszyński Ł., Szuster B., „Diagnostyka termowizyjna w medycynie”, OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2015, vol.10, 28-33;

Szczurek Z., „Telemedyczna diagnostyka i terapia w świetle współczesnych rozwiązań technicznych i trendów ich rozwoju”, OPM - Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 2015, vol.11-12, 21-25;

Janota J., Rycerski W., Janota B., Oleszczyk K., Gacek A., Bachorz M., Kubik B., Marciniak J., Michnik R., Jurkojć J., Krzych Ł., Brus H., Opara J., „Zastosowanie urządzenia RENOG w procesie rehabilitacji chorych”, Rehabilitacja w Praktyce, 2015, vol.5, 21-27;

Dilenyan L.R., Belkaniya G.S., Dilenyan L.R., Sobotnitskiy A.Ya., Kostenko N.P., Trakhanov A.A., Gvindzhiliya I.V., Ryzhakov D.I., Pshenichnyy A.Yu., Pukhalskaya L.G., ”Functional complex “Right heart – pulmonary circulation” as cardiodynamic object of impedacemethry in tetrpolar chest rheography”, Modern problems of science and education, 2015, vol. 4;

Momot M., Piekar E., Momot A., ”Robust Estimation of Respiratory Rate Based on Linear Regression”, in Proc. of Signal Processing Symposium, 2015, 89-92;

Pawlak A., Horoba K., Jeżewski J., Wróbel J., Matonia A., ”Telemonitoring of pregnant women at home: Signal acquisitin and measurement”, in Proc of 22nd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES'2015, 2015, 83-87;

Kubik B., Szczurek Z., Kowalski P., Michnik A., Szuster B., ”Organization of fast biomedical data transmission in a low-power, high-reliability wireless personal area network (WPAN) dedicated to data acquisition from BIOSIP modules”, in Proc of 22nd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES'2015, 2015, 58-62;

Michnik A., Szczurek Z., Szuster B., Kubik B., Kowalski P., ”The BIOSIP system - hardware solutions”, in Proc of 22nd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES'2015, 2015, 43-47;

Szuster B., Szczurek Z., Kubik B., Kowalski P., Michnik A., ”Wireless medical systems for recording biomedical parameters developed at ITAM in light of global achievements in the field and anticipated development trends”, in Proc of 22nd International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems MIXDES'2015, 2015, 115-120;

Jeżewski J., Pawlak A., Wróbel J., Horoba K., Penkala P., ”Towards a Medical Cyber-Physical System for Home Telecare of High-Risk Pregnancy”, in Proc. of the 13th Conference on Programmable Devices and Embedded Systems, 2015, 477-484;

Pander T., Przybyła T., Czabański R., Pietraszek S., Wróbel J., Horoba K., „Przetwarzanie odporne sygnału ciśnienia tętniczego krwi w celu wspomagania estymacji rytmu serca”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 171;

Kupka T., Matonia A., Jeżewski J., Horoba K., Roj D., Wróbel J., „Ocena skuteczności rekonstrukcji ciągu uderzeń serca płodu z sygnału ultradźwiękowego w odniesieniu do referencyjnego FEKG”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 174;

Wróbel J., Kupka T., Roj D., Matonia A., Czabański R., Jeżewski M., „Rozpoznawanie ruchów płodu z ultradźwiękowego syganału dopplerowskigo w odniesieniu do ruchów postrzeganych przez matkę”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 175;

Roj D., Jeżewski J., Kupka T., Wróbel J., Horoba K., Matonia A., „Badanie odporności miar zmienności rytmu serca płodu na niską jakość rejestrowanych sygnałów”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 176;

Czabański R., Jeżewski M., Horoba K., Jeżewski J., Łęski J., „Zastosowanie rozmytej analizy wskaźników stanu urodzeniowego dla poprawy efektywności automatycznej oceny stanu płodu”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 177;

Pander T., Pietraszek S., Jeżewski J., Matonia A., Kupka T., „Uśrednianie odporne sygnałów wyrównanych w czasie”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 178;

Horoba K., Wróbel J., Matonia A., Jeżewski J., Roj D., Kupka T., „Wizualizacja rozchodzenia się fali skurczowej mięśnia macicy na powierzchni brzucha ciężarnej”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 196;

Matonia A., Horoba K., Roj D., Pawlak A., Czabański R., Jeżewski M., „Telemonitorowanie zagrożeń w ciąży z inteligentnym doborem algorytmów analizy sygnałów”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 235;

Jeżewski J., Wróbel J., Horoba K., Pawlak A., Jeżewski M., Czabański R., „Medyczne systemy cyber-fizyczne dla domowej teleopieki ciężarnych”, mat. konf. XIX Krajowa Konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, 2015, 236.

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.