Usługi Drukuj

Usługi z zakresu badań laboratoryjnych:

 • urządzeń mechanicznych i elektronicznych na każdym etapie procesu projektowania i produkcji w laboratorium akredytowanym
 • bezpieczeństwa eksploatacji aparatury medycznej.

Więcej informacji: Laboratorium Badawcze LAB-ITAM


Usługi z zakresu badań kompatybilności elektromagnetycznej (nieakredytowane):

 • badania konstruktorskie kompatybilności elektromagnetycznej, w szczególności aparatury medycznej,
 • szeroki zakres przeprowadzanych badań z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu pomiarowego,
 • doradztwo w zakresie spełnienia przez badane urządzenie wymagań norm EMC.

Więcej informacji: Pracownia EMC


Doradztwo eksperckie w zakresie:

 • opracowywania dokumentacji technicznej wyrobów oraz pomoc w jej sporządzaniu,
 • zarządzania ryzykiem i analizy ryzyka dla wyrobów medycznych,
 • wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych i certyfikacji CE,
 • szkolenia personelu medycznego w zakresie:
  • bezpieczeństwa instalacji,
  • obsługi i eksploatacji aparatury medycznej w warunkach szpitalnych,
  • wymagań prawnych dotyczących wyrobów medycznych znajdujących się w eksploatacji

Więcej informacji: Dział Organizacji


Pomoc w przygotowywaniu:

 • wniosków o pozyskiwanie dofinansowania ze środków budżetowych na prace B+R,
 • wniosków o pozyskiwanie dofinansowania z Funduszy Strukturalnych na badania przemysłowe i przedkonkurencyjne,
 • biznesplanów oraz kompletowaniu dokumentacji kredytowej w przypadku projektów inwestycyjnych.

 

Więcej informacji: Pełnomocnik Dyrektora ds. Produkcji Doświadczalnej i Marketingu