Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla ŁUKASIEWICZ - ITAM Drukuj

Załączniki:

 

Ogłoszenie (22.11.2019 r.)


PDF
SIWZ (22.11.2019 r.)
PDF
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (22.11.2019 r.)

WORD

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału (22.11.2019 r.)

WORD

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (22.11.2019 r.)

WORD

Załącznik nr 4 - Wzór umowy (22.11.2019 r.)

PDF

Załącznik nr 5 - Informacja o grupie kapitałowej (22.11.2019 r.)WORD

Załącznik nr 6 - Wykaz osób (22.11.2019 r.)WORD

Załącznik nr 7 - Wykaz usług (22.11.2019 r.)WORD

Zestawienie z otwarcia ofert (16.12.2019 r.)

 

PDF

Wybór najkorzystniejszej oferty (27.12.2019)

 

PDF