BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Odpowiedź na zapytanie dot. SIWZ PDF Drukuj Email

17.10.2007 

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na nw. postępowanie

Dot:    Przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury dla Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej P-13/TT/07

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 164 z 2006 r., poz. 1163 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Wykonawca, który pobrał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie jej treści w zakresie:

Punkt e) Okablowanie i instalacja stanowiska z komorą GTEM
Punkt a) i b) Wzmacniacze
Punkt d) Układ pomiaru mocy
Punkt g) Izotropowa sonda mocy

Ad. Punkt e) Okablowanie i instalacja stanowiska z komorą GTEM

Pytanie 1.
Instalacja tego typu systemu zalecana jest w stojaku pomiarowym, który nie jest specyfikowany.
Czy Zamawiający wymaga dostawy stojaka pomiarowego? Jeżeli tak, prosimy o podstawowe wymagania techniczne takiego stojaka.


Odpowiedź na pytanie 1
TAK, zamawiający wymaga dostawy stojaka pomiarowego, o wysokości min.23HU, szerokości 19” wyposażenego w kółka.

Pytanie 2.
Czy Zamawiający wymaga dostawy adapterów do montażu w stojaku pomiarowym urządzeń: wzmacniacze mocy, układ pomiaru mocy, generator sygnałowy?

Odpowiedź na pytanie 2
TAK, Zamawiający wymaga, aby do wymienionych urządzeń dostarczono adaptery do montażu w stojaku pomiarowym, jeżeli adaptery takie nie są wyposażeniem standardowym tych urządzeń.

Pytanie 3.
Połączenie i uruchomienie stanowiska z komorą GTEM i przygotowanie do nastawy ostrości badań wymaga instalacji oprogramowania, jego konfiguracji pod dostarczone urządzenia, kalibracji połączeń w.cz. i wprowadzenie odpowiednich krzywych korekcyjnych do oprogramowania. Czy wymienione czynności muszą być zapewnione przez Dostawcę?

Odpowiedź na pytanie 3
Przygotowanie do kalibracji oznacza, że wszystkie urządzenia systemu powinny być zainstalowane w stojaku promiarwym i połączone:
- do zasilania;
- w torze sygnału RF;
- w torze sygnalizacji i sterowania  
oraz właściwie skonfigurowane do współpracy z oprogramowaniem sterującym zainstalowanym i skonfigurowanym przez dostawcę na komputerowym kontrolerze wyspecyfikowanym w podpunkcie 2.h) SIWZ, w taki sposób, aby było możliwe dokonanie przez zamawiającego nastawy ostrości badań i oceny jednorodności natężenia pola zgodnie z normą EN61000-4-20. Dostawca ponadto musi przeprowadzić kalibrację torów pomiarowych RF i wprowadzić odpowiednie krzywe korekcyjne do oprogramowania sterującego

Ad. Punkt a) i b) Wzmacniacze

Pytanie 4.
Zamawiający specyfikuje wzmacniacze z interfejsem GPIB, przez co należy domniemywać, że będą zdalnie sterowane przez oprogramowanie sterujące opisane w punkcie h). Czy zestaw przełączników sygnałowych musi też współpracować z tym oprogramowaniem?

Ad. Punkt d) Układ pomiaru mocy

Pytanie 5.
Zamawiający nie specyfikuje żadnego interfejsu zdalnego sterowania miernika (sond).
Jaki interfejs zdalnego sterowania powinien posiadać miernik mocy (lub sondy mocy)?

Ad. Punkt g) Izotropowa sonda mocy

Pytanie 6.
Czy izotropowa sonda mocy musi współpracować z oprogramowaniem opisanym w punkcie h)?

Odpowiedź na pytania 4, 5, 6

Wszystkie urządzenia wyspecyfikowane w podpunktach 2.a), 2.b), 2.d), 2.f), 2.g) SIWZ powinny posiadać interfejsy (GPIB lub USB lub LAN lub RS232 lub inne obsługiwane przez dostarczone oprogramowanie i komputerowy kontroler wyspecyfikowany w podpunkcie 2.h) SIWZ) pozwalające na połączenie i zdalne sterowanie przez komputerowy kontroler tak, aby proces nastawy ostrości badań oraz badania odporności odbywał się automatycznie, tj. włączanie i wyłączanie wzmacniaczy, przestrajanie częstotliwości włącznie z przełączaniem torów między wzmacniaczami sprzęgaczem oraz miernikiem mocy, pomiar i regulacja poziomu mocy (wielkości narażenia), a w przypadku nastawy ostrości badań także pomiar wielkości wytwarzanego pola EM odbywały się automatycznie. Wymaganie to nie dotyczy to zmiany położenia „obiektu badanego” oraz izotropowej sondy pola wewnątrz komory GTEM.Powyższa informacja jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca i należy ją uwzględnić przygotowywanej ofercie.

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.