BIP

ITAM Zabrze Aktualności Archiwum - aktualności
Wyjaśnienia i zmiany w SIWZ PDF Drukuj Email

L.dz: 666/2009                                                                                                    Zabrze, dn. 14.04.2009

Dot.: Zamówienia publicznego znak ZP-2/TT/09

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z pytaniami wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„Wykonanie opracowania stanowiącego projekt elementu urządzenia medycznego, w którym z poziomu platformy cyfrowej opartej na mikrokontrolerze ARM, monitorze i klawiaturze steruje się modułem defibrylatora i modułem monitora wraz z oprogramowaniem sterującym”


Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą treść zapisu w § 9 p. 1:

Wraz z podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe, w ramach których Zamawiający będzie mógł, za zgodą Wykonawcy i dodatkowego wynagrodzenia, użytkować opracowanie projektowe i przekazywać je stronom trzecim, powielać opracowania dowolną techniką, wprowadzać do komputera, dokonywać w niej zmian oraz upubliczniać i rozpowszechniać.


Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść zapisu w § 9 p. 1 we wzorze umowy ZP-2/TT/09.


Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą treść zapisu w § 9 p. 3:

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionychw przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego po pisemnym zgłoszeniu wady.


Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną treść zapisu w § 9 p. 3 we wzorze umowy ZP-2/TT/09.

 

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.

Dyr. Adam Gacek

 

 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.