BIP

ITAM Zabrze Praca w ITAM

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej jest wiodącym producentem specjalistycznej aparatury medycznej w Polsce. W ŁUKASIEWICZ - ITAM stosowane są nowoczesne rozwiązania w dziedzinie projektowania aparatury i sprzętu medycznego, w tym specjalistycznego oprogramowania komputerowego. ŁUKASIEWICZ - ITAM zapewnia swoim pracownikom warunki rozwoju oraz motywacyjny system wynagrodzeń dla najlepszych specjalistów. ŁUKASIEWICZ - ITAM oferuje nie tylko możliwość rozwoju zawodowego ale i naukowego. Również i Ty możesz rozpocząć swoją karierę w ŁUKASIEWICZ - ITAM.Łukasiewicz - ITAM poszukuje kierownika Działu Administracji i Infrastruktury

na stanowisku specjalista ds. techniczno-administracyjnych w pionie wsparcia

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Zabrze, ul. Roosevelta 118

Zadania:

 • Eksploatacja maszyn, urządzeń i infrastruktury technicznej zgodnie z wymaganiami dyrektyw unijnych oraz prawa krajowego;
 • Prowadzenie gospodarki energetycznej (elektrycznej i cieplnej), wodno-ściekowej i komunalnej oraz zawieranie umów na dostawy mediów energetycznych, systemów alarmowych, usług komunalnych, ochrony mienia itp.;
 • Organizowanie i kontrolowanie pracy podległego personelu z uwzględnieniem wymogów planu i bieżących potrzeb Ł-ITAM;
 • Uzgodnienia i aktualizacja umów z najemcami nieruchomości;
 • Nadzór nad:
  • eksploatacją budynków i budowli zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz prowadzenie ksiąg KOB;
  • realizacją przepisów dotyczących ochrony środowiska w Ł-ITAM;
  • pracą pracowników firmy ochraniającej obiekty Ł-ITAM i instalacji alarmowej.
 • Prowadzenie procesów inwestycyjnych tj. przygotowanie, realizacja, przekazywanie do eksploatacji i rozliczanie;
 • Wykonywanie obowiązków elektryka zakładowego w sytuacji braku zatrudnienia elektryka z uprawnieniami;
 • Opracowywanie projektów planów pracy i harmonogramów oraz sprawozdań z ich realizacji, a także okresowych sprawozdań wymaganych przez przepisy;
 • Prowadzenie prac związanych z zapewnieniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej Ł-ITAM;
 • Gospodarka urządzeniami podlegającymi kontroli UDT, tj. zbiorniki ciśnieniowe, urządzenia dźwigowe.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie lub średnie o profilu energetyka.
 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych grupa E i D.
 • Mile widziane uprawnienia budowlane i projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu infrastrukturą przemysłową.
 • Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office oraz AutoCAD.
 • Odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji.
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Dostosowane do umiejętności oraz osiągnięć składniki wynagrodzenia.
 • Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie - w terminie do dnia 29 września 2020 r. - aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

z dopiskiem na kopercie „aplikacja specjalista w pionie wsparcia’’

lub drogą elektroniczną na dres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- w temacie wiadomości proszę wpisać „specjalista w pionie wsparcia’’

 

Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO]”.

Dowiedz się jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana  na stronie internetowej Łukasiewicz-ITAM.

 
Informacje o wyniku naboru na stanowisko

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko w pionie badawczym główny specjalista ds. badań naukowych ogłoszonego w dniu 15 lipca 2020 r.

Na stanowisko główny specjalista ds. badań naukowych z dniem 1 sierpnia 2020 r. zatrudniony został p. Janusz Jeżewski.

Uzasadnienie wyboru: Pan Janusz Jeżewski posiada odpowiednie wykształcenie i tytuł naukowy oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.

 

Łukasiewicz - ITAM poszukuje specjalisty ds. badań naukowych

na stanowisko główny specjalista w pionie badawczym

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Zabrze, ul. Roosevelta 118

Zadania:

 • Kierowanie całokształtem prac dotyczących twórczej działalności badawczej pracowników Ł-ITAM polegającej na: rozwiązywaniu problemów naukowo-badawczych, przygotowywaniu wniosków do konkursów na projekty badawcze, publikowaniu wyników badań, aktywnym udziale w życiu naukowym, podnoszeniu kwalifikacji naukowych, upowszechnianiu osiągnięć naukowo-badawczych Ł-ITAM poprzez udział w konferencjach;
 • Prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarach badawczych Ł-ITAM, w szczególności w zakresie analizy danych biomedycznych (sygnałów i obrazów);
 • Śledzenie światowych trendów w nauce i badaniach w zakresie wysoko rozwiniętych technologii stosowanych dla ochrony zdrowia;
 • Sterowanie procesem zdobywania tytułów i stopni naukowych przez pracowników Ł-ITAM;
 • Stała kontrola przebiegu realizacji prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników Ł-ITAM oraz dbałość o właściwy ich poziom.

Wymagania:

 • Tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych lub technicznych.
 • Wiedza zgodna z kierunkami prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w Ł-ITAM obejmująca: zaawansowane metody przetwarzania danych biomedycznych (sygnałów i obrazów), zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w eksperckich systemach wspomagających diagnostykę i terapię chorych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację.
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie pozwalająca na swobodną komunikację.
 • Odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji.
 • Możliwość świadczenia pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
 • Wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę.
 • Dostosowane do umiejętności oraz osiągnięć składniki wynagrodzenia,
 • Pracę w organizacji badawczo-rozwojowej nastawionej na koordynację i realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie - w terminie do dnia 30 lipca 2020 r. - aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na adres:

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze

z dopiskiem na kopercie „aplikacja główny specjalista w pionie badawczym’’

lub drogą elektroniczną na dres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

- w temacie wiadomości proszę wpisać „aplikacja główny specjalista w pionie badawczym’’

 

Dokumenty powinny zawierać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury Medycznej moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO]”.

Dowiedz się jak przetwarzamy twoje dane osobowe na potrzeby rekrutacji.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana  na stronie internetowej Łukasiewicz-ITAM.

 
Informacje o wyniku naboru na stanowisko

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko specjalista techniczny - operator wycinarki laserowej ogłoszonego w dniu 20 maja 2020 r.

Na stanowisko specjalista techniczny - operator wycinarki laserowej z dniem 24 czerwca 2020 r. zatrudniony został p. Przemysław Ścieszka.

Uzasadnienie wyboru: Pan Przemysław Ścieszka posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.

 
Informacje o wyniku naboru na stanowisko

Realizując zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz [Dz. U. z 2019 r. poz. 534 ze zm.] przekazujemy informację o wyniku naboru na stanowisko starszy specjalista ds. zarządzania projektami ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Na stanowisko starszy specjalista ds. zarządzania projektami z dniem 15 czerwca 2020 r. zatrudniona została p. Magdalena Śpiewak.

Uzasadnienie wyboru: Pani Magdalena Śpiewak posiada odpowiednie wykształcenie oraz spełnia pozostałe wymagania wymienione w ogłoszeniu.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.