BIP

ITAM Zabrze Oferta Wyroby medyczne System do badań wysiłkowych CARDIV
System do badań wysiłkowych CARDIV

CARDIVSystem CARDIV jest wielofunkcyjnym, cyfrowym urządzeniem diagnostycznym przeznaczonym do wykonywania badań elektrycznej aktywności serca w czasie prób wysiłkowych lub spoczynkowych (w tym monitorowanie testów elektrofizjologicznych i zabiegów PCI). Opcja Systemu do wykonywania prób wysiłkowych umożliwia ich prowadzenie zgodnie z klasycznymi lub tworzonymi przez użytkownika protokołami badań, przy współpracy z wybranym urządzeniem do zadawania wysiłku: bieżnią ERT-200 lub cykloergometrem ERM-200.

Wysoka jakość zapisu EKG. Obwody wejściowe systemu CARDIV oraz zastosowane oprogramowanie gwarantują wysoką jakość zapisu EKG przez cały czas trwania badania.

Czytelny obraz przebiegu próby na ekranie. Podczas monitorowania próby wysiłkowej na ekranie prezentowane są: przebiegi EKG z 12 standardowych odprowadzeń uzupełnione obliczanymi odprowadzeniami ortogonalnymi X, Y, Z, aktualna częstość akcji serca, procent wartości maksymalnej HR i submaksymalna wartość HRMAX, ilość pobudzeń komorowych VEB/min, wartość ekwiwalentu metabolicznego METS, iloczyn ciśnienia skurczowego i aktualnego rytmu serca RPP, aktualne parametry próby (rodzaj protokołu, czas badania, faza badania, czas trwania etapu, czas do końca etapu, obciążenie) i zespoły średnie oraz parametry odcinka ST dla wszystkich odprowadzeń. Bieżące uśrednione zespoły PQRST są prezentowane na tle zespołu z fazy spoczynkowej. Możliwe jest także wpisywanie kolejnych wartości ciśnienia tętniczego krwi NIBP.
Alarmowanie. Mierzone parametry są w czasie badania nadzorowane według wybranych kryteriów. Wartości graniczne ustawiane są dla: obniżenia i uniesienia poziomu ST w punkcie pomiaru, różnicy aktualnego i początkowego poziomu ST, submaksymalnej wartości HRMAX oraz ilości pobudzeń komorowych na minutę. Przekroczenie ustawionej wartości parametru jest sygnalizowana na ekranie.
Elastyczność systemu. Czas trwania każdego etapu i obciążenie mogą być programowane. Przygotowane przez użytkownika schematy przebiegu prób wysiłkowych są przez system pamiętane. System umożliwia w trakcie badania: ręczne ustawianie parametrów obciążenia i zmiany położenia markerów pomiaru parametrów odcinka ST.
Archiwizowanie wyników badań. Integralna baza danych pacjentów umożliwia porównywanie i powtórną analizę badań oraz sporządzanie dodatkowych wydruków w dowolnym formacie. System może zapamiętać do kilku tysięcy badań i umożliwia ich archiwizowanie na dyskach CD-RW.
Drukowanie raportów. Raport z badania w postaci wydruku na arkuszach formatu A4 może zawierać następujące elementy: Raport końcowy (zawierający podstawowe dane dotyczące przeprowadzonego badania oraz tabelę opisującą poszczególne etapy badania), Raport zespołów średnich (zawierający uśrednione zespoły PQRST wszystkich odprowadzeń z wyszczególnionych faz badania), Raport trendów zmian mierzonych parametrów w czasie badania (HR, NIBP, VEB/min, METS, RPP, poziom i nachylenie odcinka ST w odprowadzeniu o maksymalnym obniżeniu lub uniesieniu, poziom i nachylenie w odprowadzeniach X, Y, Z) z wykresem zmian obciążenia zadanego cykloergometrem lub bieżnią (prędkość i nachylenie) oraz Raporty etapowe i Raporty zdarzeń.
Dane techniczne
 • Skład zestawu: komputer, monitor LCD, drukarka laserowa, medyczny moduł separacyjny, bieżnia i/lub cykloergometr
 • Ilość odprowadzeń: 12 + X, Y, Z
 • Impedancja wejściowa: >20 MΩ
 • Potencjał elektrod: ±300 mV
 • Tłumienie sygnału wspólnego: >100 dB
 • Rozdzielczość amplitudowa: 2.36 μV/LSB
 • Poziom szumów własnych: 16 μV
 • Zakres wysterowania: 75 mV
 • Pasmo przenoszenia: 0.05 - 80 Hz
 • Filtr sieciowy: 50 Hz
 • Filtry mięśniowe: 35, 20 Hz
 • Stabilizacja linii izoelektrycznej
 • Zabezpieczenie defibrylacyjne
 • Klasa ochronności I
 • Warunki bezpieczeństwa: I klasa ochronności, z częścią aplikacyjną typu CF
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC.
 
© 2010 - 2020 ŁUKASIEWICZ - ITAM
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce.